Bu yazı Nisan 2010 da Madencilik Türkiye dergisinin 6. sayısında yayımlanmıştır