ÇALIŞMA

 

TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu-Zonguldak) ALSz (Alevsızdırmazlık Test İstasyonu) Test Mühendisi

(23.03.1987 - 16.08.2011)

TTK-KYS (İşgüvenliği Daire Başkanlğı-Kalite Yönetim Sistemi Mühendisi)

(16.08.2011 - 27.04.2012)

SCA Belgelendirme Ltd. Şti-İzmir Teknik Müdür

(04.11.2013 - 17.04.2019)

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme AŞ.-Istanbul  ATEX Birim Yöneticisi)

(10.11.2019 - 12.05.2020)

www.exbelgelendirme.com Web Sitesi

Endüstriyel Tesislerdeki Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Patlamayı Önleme Yöntemleri

ATEX Direktifine (2014/34/EU) Göre Belgelendirme