KALİTE YÖNETİMİ

 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

  PROSES YAKLAŞIMI

 KALİTE POLİTİKASI

   DOKÜMANTASYON

KALİTE EL KİTABI

   PROSEDÜR

TALİMAT

   İÇ TETKİK

   KALİBRASYON

   TOPLAM KALİTE

KALİTE

KALİTE TERİMLERİ

STANDART

ISO 9001

TS EN 45011

TS EN ISO 17025

TS 18001

TS EN ISO 14001

SİSTEM BELGELENDİRME

ÖNERİLER  GÖRÜŞLER

TASARIM VE İÇERİK   Emel ÖVÜNÇ  -  Necdet KARABAKAL

 Copyright: © KALİTE YÖNETİMİ