İŞ GÜVENLİĞİ ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNDEN (TSE); TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ  BELGESİ ALMIŞTIR...

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

  PROSES YAKLAŞIMI

  KALİTE POLİTİKASI

  DOKÜMANTASYON

  KALİTE EL KİTABI

  PROSEDÜR

  TALİMAT

  İÇ TETKİK

  KALİBRASYON

  TOPLAM KALİTE

     

 KALİTE

 KALİTE TERİMLERİ

  STANDART

 ISO 9001

  TS EN 45011

  TS EN ISO 17025

  TS 18001

  TS EN ISO 14001

  SİSTEM BELGELENDİRME

  ÖNERİLER  GÖRÜŞLER

 HAZIRLAYANLAR

  Emel ÖVÜÇ Kalite Başmühendisi 

Necdet KARABAKAL  Kalite Mühendisi

TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

                                                                                                                                             Copyright: © Türkiye Taskömürü Kurumu